vaping img

نیروگاه های پراکنده


مشاوره در تصمیم گیری و امکان سنجی در احداث نیروگاه براساس شرایط هر متقاضی.
مشاوره در انتخاب ساختگاه مناسب با در نظر گرفتن کلیه شرایط موجود و سپس اقدام جهت اخذ مجوزهای لازم از وزارت نیرو و عقد قرارداد فروش تضمینی با توانیر.
مشاوره در انتخاب بهترین مولد از لحاظ برند و ظرفیت تولید با در نظر گرفتن مسائلی از قبیل کیفیت، راندمان، سازگاری با شرایط محیطی( آب و هوا، سوخت و ...)، برخورداری از خدمات پس از فروش و گارانتی، سهولت ارائه خدمات سرویس و دانش بهره برداری آن در ایران، عمر مفید، تعمیرات دوره ای، هزینه های بهره برداری و نگهداری، قیمت تمام شده نیروگاه و بهای برق تولیدی و بازگشت سرمایه در زمان معین.
مهندسی و طراحی کلیه بخشهای نیروگاه شامل عمرانی، تاسیسات، برقی، مکانیکی، سیستم بازیافت حرارت CHP یا CCHP، اتصال به شبکه، حفاظت، نظارت و مانیتورینگ و ...
تامین تجهیزات موتور ژنراتورهای گازسوز از برترین برندهای موجود به طور مستقیم و بی واسطه ( به صورت نو و یا کارکرده) و نیز کلیه بخشهای برقی، مکانیکی نیروگاه از منابع داخلی و خارجی.
آموزش پرسنل و ارائه برنامه ها و جداول نگهداری کلیه تجهیزات درصورت درخواست مشتری و عقد قرارداد جداگانه جهت بهره برداری نیروگاه به صورت سالیانه.
ارائه خدمات گارانتی بر اساس مولد انتخابی و خدمات پس از فروش به مدت ده سال.

testimonial img